مطالب

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

شرکت مهندسی پدیدپرداز از سال 1387 تا کنون همکاری‌هایی را با واحدهای مختلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشته است. 
خدمات و محصولاتی که طی این مدت به این سازمان ارایه شده را می‌توان به شرح زیر برشمرد: 

  • ارایه خدمات مشاوره‌ای و نظارتی برای پروژه «توسعه سامانه مدیریت املاک دولتی (ماد)» - سال 1389
  • ارایه خدمات مشاوره‌ای و نظارتی برای پروژه «توسعه سامانه مدیریت یکپارچه ثبت ملک (میثم)» - سال‌های 1387 و 1388 
  • ارایه خدمات مشاوره‌ای به منظور تدوین «نظام‌نامه تبادل اطلاعات املاک» و تهیه اسناد مناقصه – سال‌های 1387 و 1388
  • توسعه سایت همایش ثبت نوین، در راستای برگزاری اولین «همایش ثبت نوین الکترونیکی» - سال 1385