شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی:

این پروژه از آبان ماه 1388 شروع شده و در بهمن ماه 1389 به اتمام رسید. اهدف شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی در این پروژه، بررسی زیرساخت‌های فعلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تدوین سند به منظور «مسیر راه» توسعه‌های آتی بود. این پروژه در 2 فاز: «مطالعات الگوبرداری» و «تدوین سند راهبردی» انجام شد.

شرکت پوبلیتاس:

این شرکت هلندی طی سال های 1385 تا 1388 از خدمات برون سپاری شرکت مهندسی پدیدپرداز در زمینه طراحی، توسعه، آزمون، و پشتیبانی یک سیستم مدیریت محتوا در محیط وب بهره برد.
سیستم مدیریت محتوا برای شرکت پوبلیتاس، در چارچوب J2EE و زبان جاوا، خادم کاربردي Oracle Application Server و پايگاه داده Oracle توسعه یافت.

موسسه تنظيم و نشر آثار اما خميني (ره):

پروژه توسعه ي و راه اندازي پرتال موسسه تنظيم و نشر آثار اما خميني (ره) از ابتداي سال 1386 شروع و تا پايان خرداد ماه سال جاري، حجم زيادي از فعاليت هاي مربوط به اتمام رسيد. پروژه ي پرتال، يکي از چند پروژه اي بود که توسط موسسه به منظور ساماندهي مدارک و اسناد موجود برنامه ريزي شده بود. در اين پروژه، و بنا به پيشنهاد کارفرما، از Oracle Portal و ابزارهاي جانبي آن، به عنوان هسته ي اصلي توليد استفاده شد.
بومي سازي ابزار پرتال و کاربردهاي آن و افزودن زبان فارسي به پرتال اوراکل از مهمترين فعاليت هاي اين پروژه است. پياده سازي سيستم هاي خبره و بلاگ از جمله فعاليت هاي جانبي پروژه بوده است. اين سيستم ها بر روي چارچوب J2EE و زبان جاوا، خادم کاربردي Oracle Application Server و پايگاه داده Oracle و بر روي بستر يکپارچه امنيتي اوراکل (OID) است.

شرکت سلیو

این شرکت مشاوره آلمانی، یکی از مهم ترین مشتریان فعالیت های برون سپاری شرکت مهندسی پدیدپرداز طی سال های 1384 تا 1388 بوده است.
طی مدت همکاری با شرکت سلیو، خدمات برون سپاری در حوزه طراحی، توسعه، آزمون، و پشتیبانی سیستم های خاص بانکی به این شرکت ارایه شد. سيستم های توسعه یافته بر روي چارچوب J2EE و زبان جاوا، خادم کاربردي Oracle Application Server و پايگاه های داده Oracle و DB2 و MySQL بود.

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

فعالیت های مربوط به نصب، راه اندازی، و آموزش سیستم جامع صدور صورت حساب و خدمات مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان توسط شرکت مهندسی پدیدپرداز از آبان ماه سال 1390 شروع شده و در حال انجام است.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، فعالیت های مربوط به نصب، آموزش، راه اندازی، و استقرار سیستم در شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، تا خرداد ماه سال 1391 است.

تماس با ما


منابع و مستندات

نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392
حد نصاب معاملات دولتی در سال 1392
ارزیابی و رتبه‌بندی وبگاه‌ها (مرجع: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی)
ارزیابی وب‌گاه‌های دولتی (مرجع: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی)
متن سند نهایی چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران (مرجع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت)
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره-نشریه 4318 (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها (مرجع: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
تهیه و تنظیم قراردادهای مشاوره (مرجع: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین جهانی (مجموعه مقررات مربوط به حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران) (مرجع: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی)
آیین‌نامه‌ی اجرایی بند «الف» ماده 26 قانون برگزاری مناقصات (مرجع: مصوبات هیات وزیران)
آیین‌نامه‌ی اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات (مرجع: مصوبات هیات وزیران)
آیین‌نامه‌ی اجرایی بند «هـ» ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (مرجع: مصوبات هیات وزیران)
آیین‌نامه‌ی اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات (مرجع: مصوبات هیات وزیران)
آیین‌نامه‌ی اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات (مرجع: مصوبات هیات وزیران)
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره – سال 1388 (مرجع: ریاست جمهوری)
اصلاحيه آيين نامه خريد خدمات مشاوره (مرجع: معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری)
تعرفه نرخ خدمات پایه فنی تخصصی انفورماتیک - سال 1390 (مرجع: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور)
قانون برگزاری مناقصات (مرجع: ریاست جمهوری)
قانون مدیریت خدمات کشوری (مرجع: مجلس شورای اسلامی)
قانون برنامه پنجم توسعه کشور 1390-1394
قانون سیاست تجارت الکترونیک ایران (مرجع: ریاست جمهوری)
قانون جرایم رایانه‌ای
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بخش‌نامه تعیین حد نصاب معاملات برای سال 1389 (مرجع: ریاست جمهوری)
بخش‌نامه‌ی نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات (مرجع: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
بخش‌نامه‌ی مربوط به «ترک تشریفات مناقصه» (مرجع: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات (مرجع: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی)
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مرجع: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
گزارش وضعیت موجود دولت الكترونیك در ایران (مرجع: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی)
گزارش پروژه چارچوب ملی معماری سازمانی ایران (مرجع: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی)
شما اینجا هستید: مشتریان مشتریان